Happoväkivalta

Karli

Happoväkivallan uhrien parissa toimiva järjestö Acid Survivors Trust International (ASTI) on arvioinut maailmassa tapahtuvan vuosittain noin 1500 happohyökkäystä. Luku perustuu raportoitujen tapausten määrään, ja koska happoväkivalta on piilossa oleva väkivallan muoto, todellinen tapausten lukumäärä on todennäköisesti paljon suurempi. Uhreista arviolta 80 % on naisia ja lapsia, joskin myös eroja eri alueiden välillä on: esimerkiksi Ugandassa 43 % uhreista on miehiä.

Usein kyse on kostosta tai mustasukkaisuudesta, syy voi olla myös poliittinen tai liike- elämään liittyvä. Happoväkivalta korreloi sukupuolten välisen epätasa-arvon, syövyttävien aineiden edullisuuden ja helpon saatavuuden sekä hyökkääjien tuomitsemattomuuden kanssa.

Hyökkäys aiheuttaa vakavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia traumoja. Happoväkivalta on maailmanlaajuinen ongelma. Väkilukuun suhteutettuna Iso-Britannia on tällä hetkellä yksi niistä maista, joissa tapahtuu eniten happohyökkäyksiä koko maailmassa.

Acid Survivors Foundation
(ASF) Pakistan

Yhteistyökumppanimme Pakistanissa, myös päähenkilöämme Mehwishiä tukeva järjestö on Acid Survivors Foundation (ASF) Pakistan.

Acid Survivors Foundation on voittoatavoittelematon järjestö, joka työskentelee poistaakseen happoväkivallan Pakistanista sekä edistääkseen happo- sekä muun polttoväkivallan uhrien ihmisoikeuksia rauhanomaisen demokraattisen järjestelmän kautta.

Järjestö perustettiin vuonna 2006 Acid Survivors Trust International-järjestön avulla ja se rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2007.

Toiminnan tavoite jakautuu neljään osaan:

  1. Happo- sekä muun polttoväkivallan pysäyttäminen sekä leviämisen estäminen.
  2. Selviytyjien pitkäaikaisen ja parhaan mahdollisen lääketieteellisen hoidon varmistaminen.
  3. Sen varmistaminen, että selviytyjät saavat oikeutta ja voivat toteuttaa perusoikeuksiaan sekä Pakistanin perustuslain että kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
  4. Mahdollistaa selviytyjien toimiminen proaktiivisina, tasa-arvoisina, voimaantuneina ja itsenäisinä kansalaisina.

Kuinka voit auttaa

Voit suoraan tukea Acid Survivors Foundation työtä Pakistanissa tätä kautta. Järjestöjen toiminta pohjautuu yksittäisten ihmisten sekä järjestöjen tukeen, joten pienikin tuki on tärkeä. Mikäli et voi lahjoittaa rahaa, voit aina tukea järjestöjä vapaaehtoistyön kautta tai levittämällä tietoa heidän työstään.

Kiitos!